V-ONE HOTEL
the best boutique hotel
ร่วมงานกับเรา
เจ้าหน้าที่ QA
05-11-2019 01:21:38      
รายละเอียดงาน :

มอบหมายงานให้พนักงานระดับปฏิบัติการ ให้เกิดผลงานที่ดี ครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐาน ควบคุมดูแลรักษางานตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ วางแผนควบคุมเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบ เครื่องชั่งของบริษัท ฯ สรุปรายงานผลการทำงาน รายงานข้อผิดพลาด เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ตรวจประเมินและตรวจสอบระบบคุณภาพผู้ผลิดวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ ก่อนการซื้อขาย,ปริญญาตรี,1 - 3 ปี,เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร,เจ้าหน้าที่ QA,QA

คุณสมบัติ :

เพศ : ชาย , หญิง

อายุ(ปี) : 25 - 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

ประสบการณ์(ปี) : 2

อื่นๆ : ไม่ระบุ 1

จำนวน : 1 อัตรา
ที่ตั้งของเรา
สถานที่ตั้ง
V-One Hotel Korat & V-One Convention Center
666/6 ซอยช้างเผือก ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : +66 (0) 44 245 998
แฟ็กซ์ : +66 (0) 44 342 400
ติดต่อเรา
© 2020 V-One Hotel Korat All Rights Reserved.